P.g.a. de omständigheter som Covid-19 förorsakat är Linda dessvärre inte längre verksam i bröllopsbranschen.